КЛК "Восток"

одна из старейших фелинологических организаций Приморского края

Результаты бест-ин-шоу 20.03.2016 - первая выставка

Best Kitten

             №   49      ЕЛКА ЛИЗАВЕТА

             SFS fs 22; кошка;                                                       08.11.2015

             Вл.: Антохина Т.В;

Best Junior

             №   1       Eastern Breeze Azia

             20.08.2015

             EXO f; кошка;

             Вл.: Джубанова В. В.;

Best Neuter

             №   53      Purrsea Ross         

             SFS71 w 62; кот;                                                        10.08.2013

             Вл.: Собенникова С.;

Best op. Sex SLH

             №   16      LUXURY Freska

             04.05.2015

             SFL71 f 22 03; кошка;

             Вл.: Шустова А.;

Best op. Sex SH

             №   39      Sonata Arpolli-Fantasy

             BRI ns 11; кошка;                                                       10.06.2015

             Вл.: Zou Jianhua;

Best op. Sex SOSH

             №   59      Rebbeca Jade city Avistar

             OSH n 24; кошка;                                                        11.06.2014

             Вл.: Авилкина Т. А.;

Best of Best

             №   34      Simba FarEast Gold Galeksy

             BRI ay 11; кот;                                                         20.06.2013

             Вл.: Воронова А. С.;

Best of Best II

             №   19      АВАТАР ПРИМ АРМОН

             SIB n 24 09; кот;                                                       31.05.2011

             Вл.: Кириленко А. В.;

Best of Best III

             №   3       Бурхан

             PER n 03; кот;                                                          03.03.2015

             Вл.: Латушкина Ю.В.;

Best of Best IV

             №   58      Jubatus Ozzy

             OSH n 24; кот;                                                          14.12.2014

             Вл.: Авилкина Т. А.;

Best of Best V

             №   13      Qventis Laguna Leo

             MCO n 22 03; кот;                                                       10.01.2015

             Вл.: Климакова О.;